Gå til hovedindhold

Gas, anmeldelse af midlertidige gasinstallationer

Denne blanket bruges til anmeldelse af midlertidige gasinstallationer (gasinstallationsklasse 8), fx i forbindelse med koncerter, festivaler, markeder og udstillinger.

Start

Hav følgende parat

Hav følgende parat

  • Din NemID medarbejdersignatur
  • Underskrevet installations- og godkendelsesattest , som kan hentes her.
  • Udførende installatørs CVR-nummer eller autorisationsnummer

 

Mere information

Underskrevet installations- og godkendelsesattest skal vedlægges anmeldelsen, som kan hentes her.

Anmeldelse skal ske inden idriftsættelse.

Vejledning til blanket til anmeldelse af midlertidige gasinstallationer