Gå til hovedindhold

Gas, anmeldelse af ny gasinstallation

Denne blanket bruges til anmeldelse af nye gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-7 og 9 for alle gastyper. Ændringer kan ikke anmeldes på denne blanket.

Start

Hav følgende parat

Hav følgende parat

  • Din NemID medarbejdersignatur
  • Udførende installatørs CVR-nummer eller autorisationsnummer samt evt. indreguleringsvirksomhed
  • Viden om installationen, fx den samlede indfyrede effekt på installationen
  • Detaljer om det aktuelle apparat, herunder CE-nummer mm

Mere information

Anmeldelsen omfatter gasapparater til husholdningsbrug, installationer med og uden aftræk, storkøkkener, gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer og installationer til laboratorie- og undervisningsbrug.

Anmeldelse skal ske inden idriftsættelse. Vær opmærksom på, at anmeldelse af gasinstallationsklasse 7 skal ske 21 dage før idriftsættelse.

Hvis du skal anmelde væsentlige ændringer på en installation eller hvis installationen tages ud af brug, skal anmeldelsen ske via blanketten anmeldelse af ændring af gasinstallation.


Der er en særlig blanket til anmeldelse af midlertidige gasinstallationer.

Beskrivelse af de enkelte gasinstallationsklasser ses på www.sik.dk.  

Forklaring til udfyldelse af blanketten