Gå til hovedindhold

Autorisation, ansøgning om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i særlige tilfælde

Denne blanket bruges, når en autoriseret eller godkendt virksomhed ønsker at søge om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig.

Start

Hav følgende parat

  • Det er virksomhedens ejer/administrerende direktør, der skal ansøge om dispensation om kravet fra fagligt ansvarlig, og dermed være logget ind med sin medarbejdersignatur (digital signatur).
  • Hvis virksomheden har et CVR-nummer SKAL dette oplyses. Hav virksomhedens CVR-nummer klar.
  • Evt. blanket fra den tilsynsførende virksomhed

Mere information

Sikkerhedsstyrelsen kan give dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i tre måneder. I helt særlige tilfælde kan dispensationen forlænges i op til ét år.

Det er et krav ved forlængelse, at virksomheden er under tilsyn af en anden virksomhed der har autorisation eller godkendelse inden for samme fagområde.

Dispensationen kan blandt andet gives, hvis den fagligt ansvarlige:

  1. er afgået ved døden
  2. er sygemeldt i mere end 6 uger
  3. afholder barsels- eller forældreorlov i mere end 6 uger
  4. fratræder og den person, der skal indtræde som ny fagligt ansvarlig, endnu ikke har bestået sin uddannelse
  5. fratræder, og virksomheden redegør for, hvorfor det ikke har været muligt at tilknytte en ny fagligt ansvarlig.

Hvis din fagligt ansvarlige er fratrådt

Hvis din fagligt ansvarlige allerede er fratrådt, skal du, udover at udfylde og indsende denne blanket, søge om en ny autorisation for din virksomhed.

Læs mere om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.