Gå til hovedindhold

Ansøgning om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i særlige tilfælde

Denne blanket bruges, når en autoriseret eller godkendt virksomhed ønsker at søge om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig.

Start

Hav følgende parat

  • Ejer eller direktørs digitale signatur
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Evt. blanket fra den tilsynsførende virksomhed

Mere information

Sikkerhedsstyrelsen kan give dispensation fra kravet om, at der skal være en fagligt ansvarlig i den autoriserede virksomhed. Dispensationen gives for tre måneder og kan i særlige tilfælde forlænges op til et år.

Dispensationen kan blandt andet gives, hvis den fagligt ansvarlige:

  1. er afgået ved døden
  2. er sygemeldt i mere end 6 uger
  3. afholder barsels- eller forældreorlov i mere end 6 uger
  4. er fratrådt, og den person, der skal indtræde som ny fagligt ansvarlig, endnu ikke har bestået autorisationsprøven på sin uddannelse
  5. er fratrådt, og virksomheden redegør for, hvorfor det ikke har været muligt at tilknytte en ny fagligt ansvarlig.