Gå til hovedindhold

Ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig

Her søger du om at blive genbeskikket som bygningssagkyndig, når din beskikkelsesperiode er tæt på udløb. Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år, skal du opfylde kravene til relevant erhvervserfaring.

Start

Hav følgende parat

 • Dit personlige NemID
 • Oplysninger om dit nuværende ansættelsesforhold
 • Overblik over om du har udarbejdet over eller under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år
 • Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter, skal du også angive:
  • Dokumentation for dine relevante ansættelsesforhold, svarende til 5 års fuldtidserfaring efter endt byggeteknisk grunduddannelse, inden for de seneste 10 år. Dokumentationen skal gives som overblik fra ATP (lønmodtager) eller tegningsudskrift fra Virk.dk (selvstændig:
 • Hvis du har forfalden gæld til det offentlige over 100.000 kr., så skal du have dokumentation af afdragsordning eller sikkerhedsstillelse klar
 • Ansvarsforsikring, oplysninger om policenummer og hvornår ansvarsforsikringen er gældende fra
 • Dokumentation for ansvarsforsikringen, der viser policenummer, forsikringstype og hvem der er dækket. For eksempel forsiden af forsikringspolicen eller -oversigten
 • Betalingskortoplysninger, så du kan betale omkostninger på 670 kr. for behandling af din ansøgning

Mere information

Vær opmærksom på, at vi sender din kvitteringsskrivelse til din e-Boks

Trin for trin

 1. Log på med din personlige NemID
 2. Angiv personoplysninger
 3. Angiv oplysninger om gæld
 4. Angiv nuværende ansættelsesforhold
 5. Angiv oplysninger om tilstandsrapporter er over eller under 60
 6. Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter, skal du også angive:
  • Erhvervserfaring
 7. Angiv forsikringsoplysninger
 8. Bekræft oplysninger
 9. Betal ansøgningsomkostninger
 10. Send blanket