Gå til hovedindhold

Autorisation, oplysninger om ændringer i fagligt ansvarlig

Du kan bruge blanketten til at anmelde ændringer i din virksomheds fagligt ansvarlige.

Start

Hav følgende parat

 • Log ind som virksomheden med CVR-nummer
  Vær opmærksom på at du er logget ind som den virksomhed, du vil melde ændringer for. Vi knytter i udgangspunktet alle meldte ændringer til det CVR- nummer, du er logget ind med. 
 • Autorisationsnummer på den eller de autorisationer, som du anmelder ændringer om
 • Hvis ændringen betyder, at der er en ny fagligt ansvarlige skal du kende den nye faglige ansvarliges navn, CPR-nummer, ansætteslesdato og personens hjemadresse
 • Hvis ændringen betyder, at en fagligt ansvarlig fratræder skal du kende navn, CPR-nummer og fratrædelsesdato
 • Hvis ændringen betyder, at den fagligt ansvarlige ikke vil arbejde minimum 30 timer inden for normal arbejdstid, skal du søge om dispensation.


I dispensationen skal du give oplysninger om

 • den fagligt ansvarliges daglige arbejdstid
 • antal ansatte som den fagligt ansvarlige har ansvaret for
 • de ansattes daglige arbejdstid
 • antallet af ansatte i hele virksomheden
 • virksomhedens årlige omsætning
 • hvor mange procent af virksomhedens arbejde, der er autorisationskrævende
 • hvornår den fagligt ansvarlige blev eller bliver ansat

Mere information

Du skal bruge denne blanket til at melde om nye oplysninger om fagligt ansvarlige i din virksomhed. 

Du kan anmelde, at

 • der er kommet en ny fagligt ansvarlig i din virksomhed
 • en nuværende fagligt ansvarlig fratræder
 • en fagligt ansvarlig fratræder og en ny tiltræder

Vær opmærksom på, at fagligt ansvarlige skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og må ikke være tilknyttet anden virksomhed, inden du kan anmelde ham eller hende, som fagligt ansvarlig i din virksomhed.
En fagligt ansvarlig skal være tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen inden for virksomhedens normale forretningstid.
Den fagligt ansvarlige skal personligt indsende ansøgning, hvis han ikke allerede er godkendt på fagområdet.

Brug blanket 'Ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig' til at søge om godkendelse som fagligt ansvarlig.

Dispensation fra kravet om en fagligt ansvarlig

Hvis du vil melde, at du ikke har eller kommer til at mangle en fagligt ansvarlig i din virksomhed, skal du bruge blanketten "Dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig".