Gå til hovedindhold

Problemer med at åbne blanketter i Chrome browser

I øjeblikket oplever vi en fejl med at åbne blanketter i Safari browser. Blanketterne kan dog åbnes i andre browsere.

Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

Vi beklager ulejligheden.

 

Venlig hilsen

Sikkerhedsstyrelsen

Dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne

Denne blanket bruges til ansøgning om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i bekendtgørelserne.

Start

Hav følgende parat

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1. De faktiske omstændigheder

Dispensationens omfang, fx installationens eller anlæggets udførelsestidspunkt, forhold omkring fejlbeskyttelse mod indirekte berøring, anvendelse, udbredelse, antal tilslutningssteder, pladsforhold, placering i forhold til omgivelser.

2. Begrundelsen for dispensationsansøgningen

a. Tidsbegrænset dispensation  - Hvorfor der ønskes dispensation, og hvorledes indsatsen prioriteres med fokus på elsikkerheden samt en plan for, hvornår bestemmelsen forventes opfyldt.

b. Ikke tidsbegrænset dispensation - Hvorfor det ikke er muligt eller nødvendigt at udføre installationen i overensstemmelse med elsikkerhedsbekendtgørelserne, og hvad der er foretaget for at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau.

3. Andre relevante oplysninger

Kan være tilsynsrapporter, fotos eller tegninger, fabrikantoplysninger.

Mere information

Der kan gives dispensation fra enkelte bestemmelser på specifikke adresser, mens der ikke kan opnås dispensation på ikke-specificerede adresser, eller en generel dispensation fra en gruppe bestemmelser.

Ansøgningen om dispensation skal altid indeholde oplysninger om, hvem der søger, hvilke bestemmelser der søges dispensation fra, hvilken adresse der søges for og en uddybende begrundelse for, hvorfor der søges dispensation fra den pågældende bestemmelse.

Det er kun ejeren af installationen eller anlægget, som kan opnå dispensation. Derfor skal ejeren erklære sig indforstået med ansøgningen, hvis det er en anden, som søger på hans vegne.

Ejeren skal udfylde ejererklæring. Den finder du her:  https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SIK/Dispensation_fra_elsikkerhedsbekendtgoerelsen_ejererklaering

Dispensationsansøgningen bliver behandlet ud fra de oplysninger, som ansøgningen og en eventuel ejererklæring indeholder og vurderet ud fra et sikkerhedsteknisk grundlag.