Gå til hovedindhold

Problemer med at åbne blanketter i Chrome browser

I øjeblikket oplever vi en fejl med at åbne blanketter i Safari browser. Blanketterne kan dog åbnes i andre browsere.

Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

Vi beklager ulejligheden.

 

Venlig hilsen

Sikkerhedsstyrelsen

Dispensation fra kravet om driftsansvarlig person

Anvend denne indberetning, når du ønsker at søge om dispensation fra kravet om driftsansvarlig person. Indberetningen er relevant for driftsansvarlige virksomheder for elektriske anlæg.

Start

Hav følgende parat

  • Ejer eller direktørs digitale signatur (Virksomheden)
  • Virksomhedens CVR-nummer

Mere information

Sikkerhedsstyrelsen kan give dispensation fra kravet om, at der skal være en driftsansvarlig person i den driftsansvarlige virksomhed. Dispensationen gives i op til tre måneder.

Dispensationen kan blandt andet gives, hvis den driftsansvarlige person:

  • er afgået ved døden
  • er sygemeldt i mere end 6 uger
  • afholder barsels- eller forældreorlov i mere end 6 uger
  • er fratrådt, og virksomheden redegør for, hvorfor det ikke har været muligt at tilknytte en ny driftsansvarlig person.

Det er en forudsætning for at få dispensationen, at den driftsansvarlige virksomhed har en procedure i KLS-D, om hvordan virksomheden sikrer varetagelse af den driftsansvarlige persons opgaver under dennes fravær.

Trin for trin

  1. Log ind
  2. Angiv oplysninger
  3. Bekræft oplysningerne
  4. Indsend ansøgningen