Gå til hovedindhold

Dokumentation for afvigelser fra standarderne - el

Anvend denne indberetning, hvis du vælger at afvige fra en standard helt eller delvist. Du skal indberette og dokumentere, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven.

Start

Hav følgende parat

•Adresseoplysninger på installationen/anlægget

•Placering eller identifikation af installationen/anlægget på adressen

•Dato for arbejdets udførelse

•Relevant dokumentation

•Beskrivelse af hvilke punkter i standarden, du afviger fra

 

Eksempler på relevant dokumentation:

•Tekniske specifikationer

•Måleresultater

•Fotos

•CAD-tegninger

•Beregninger

 

Dokumentationen skal være på dansk eller engelsk.

Mere information

Hvis du vælger at afvige fra en standard helt eller delvist, skal du indberette og dokumentere, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven. Her kan du læse mere om, hvad din indberetning skal indeholde.

Det er et krav i elsikkerhedsloven, at de elektriske installationer og elektriske anlæg, som du udfører, er sikre. Konkret må installationer og anlæg ikke være farlige for personer, husdyr eller ejendom. Når du følger bekendtgørelserne og de standarder, som de henviser til, kan du være sikker på, at kravet om sikkerhed bliver opfyldt.

Hvis du afviger fra standarderne helt eller delvist, skal du indberette og dokumentere det arbejde, som du har udført på installationen.

Her skal du være opmærksom på, at der findes en række standarder, som du ikke må afvige fra.

Du kan finde loven, bekendtgørelserne og læse mere på http://elsikkerhedsregler.dk/