Gå til hovedindhold

Opdatering af system

På grund af opdateringer lukkes der midlertidigt for brug af Sikkerhedsstyrelsens indberetninger.

Dokumentation for afvigelser fra standarderne - el

Anvend denne indberetning, hvis du vælger at afvige fra en standard helt eller delvist. Du skal indberette og dokumentere, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven.