Gå til hovedindhold

Dokumentation for professionel ansvarsforsikring

Anvend denne indberetning, når du skal sende dokumentation for en gyldig ansvarsforsikring. Indberetningen er relevant for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udfører elinstallationsrapporter som led i Huseftersynsordningen

Start

Hav følgende parat

  • Du indberetter oplysninger om professionel ansvarsforsikring på vegne af virksomheden. Du skal derfor logge på med din medarbejdersignatur.
  • Du skal oplyse forsikringens policenummer og vedhæfte en kopi af virksomhedens forsikringspolice. Hav derfor en kopi liggende klar på din computer.

 

Mere information

Som autoriseret elinstallatørvirksomhed, der udfører elinstallationsrapporter som led i Huseftersynsordningen, er det en forudsætning, at virksomheden har en professionel ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker krav om erstatning for fejl og mangler, som virksomheden burde have nævnt i elinstallationsrapporten. Det er et krav at forsikringens omfang og vilkår mindst svarer til, hvad der i almindelighed er opnåeligt på forsikringsmarkedet. Forsikringen skal derudover dække i mindst 5 år efter den overtagelsesdato, der er aftalt mellem sælger og køber. Forsikringen kan dog længst gælde i 6 år fra elinstallationsrapportens datering.

Bemærk:

Hvert 3. år skal virksomheden dokumentere at være dækket af en professionel ansvarsforsikring. Det sker for at sikre, at virksomheden fortsat opfylder kravet til at måtte udføre elinstallationsrapporter.

Trin for trin

  1. Log-ind
  2. Indtast data og upload dokumentation
  3. Afslut