Gå til hovedindhold

Færdiggørelse, virksomhedsblanket

Blanket for færdiggørelse af arbejde udført af en anden autoriseret virksomhed, der nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet. Udfyldes af virksomheden, som færdiggører arbejdet.

Start

Mere information

Har virksomheden udført færdiggørelser indenfor flere arbejdsområder på samme adresse, skal der udfyldes en blanket pr. arbejdsområde.

Når virksomheden har udfyldt blanketten, vil den blive sendt via email til virksomheden. Denne blanket skal virksomheden videresende til installationens ejer.

Installationens ejer skal via blanketten "Færdiggørelse, ejererklæring" på Virk.dk, bekræfte oplysningerne i færdiggørelsen og indsende blanketten til Sikkerhedsstyrelsen.