Gå til hovedindhold

Fyrværkeri, opbevaring/salg

Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.

Start

Hav følgende parat

  • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Relevante oplysninger om opbevarings/salgssted(er) (adresse, kontaktoplysninger på ansvarlig(e) etc.

Du skal vide, i hvilken kommune aktiviteten foregår rent fysisk (gælder ikke fjernsalg).

Hvis der skal vedhæftes dokumentation, skal du have dette klar til at vedhæfte elektronisk.