Gå til hovedindhold

Problemer med at åbne blanketter i Chrome browser

I øjeblikket oplever vi en fejl med at åbne blanketter i Safari browser. Blanketterne kan dog åbnes i andre browsere.

Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

Vi beklager ulejligheden.

 

Venlig hilsen

Sikkerhedsstyrelsen

Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse

Denne blanket anvendes til ansøgning om virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri

Start

Hav følgende parat

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder
  • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde og arbejdsprocesser
  • Procedure for egenkontrol med, at artiklerne er fuldt funktionsdygtige og ikke beskadigede efter transport, og at artiklerne overholder mærkningskrav samt øvrige særlige krav
  • Procedure for håndtering af artiklerne, herunder beskrivelse af virksomhedens arbejdsrutiner
  • Procedure til at sikre, at krav til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler overholdes
  • Procedure til at sikre, at krav til optegnelse over vareleveringer, salg og oplag, jf. § 55, overholdes
  • Fortegnelse over medarbejdernes faglige viden om fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, herunder procedure til at sikre vedligeholdelse af medarbejdernes faglige viden
  • Procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger
  • Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets egnethed og effektivitet
 • Dokumentation for faglig viden hos medarbejder(e), herunder
  • at medarbejdere i virksomheden, i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i forhold til virksomhedens forretningsområde
 • Opbevaringstilladelse/godkendelse af fremstillingssted

Husk at have dokumentation klar til at vedhæfte elektronisk.

Mere information

Vær opmærksom på, at vi sender din kvitteringsskrivelse til din virksomheds e-Boks

 

Du kan læse mere om kravet til kvalitetsstyringssystemet på dette link: www.sik.dk/fyrværkeri