Gå til hovedindhold

Gas, anmeldelse af ændring af gasinstallation

Denne blanket bruges til anmeldelse af væsentlige ændringer af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-7 og 9 for alle gastyper.

Start

Hav følgende parat

Hav følgende parat

  • Din NemID medarbejdersignatur
  • Udførende installatørs CVR-nummer eller autorisationsnummer samt evt. indreguleringsvirksomhed
  • Viden om installationen, fx den samlede indfyrede effekt på installationen
  • Detaljer om det aktuelle apparat, herunder CE-nummer mm

Mere information

Anmeldelsen omfatter ændringer for gasapparater til husholdningsbrug, installationer med og uden aftræk, storkøkkener, gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer og installationer til laboratorie- og undervisningsbrug.

Anmeldelse skal ske inden idriftsættelse. Vær opmærksom på, at anmeldelse af gasinstallationsklasse 7 skal ske 21 dage før idriftsættelse.

Hvis du skal anmelde en ny installation, skal anmeldelsen ske via blanket til anmeldelse af ny installation.


Der er en særlig blanket til anmeldelse af midlertidige gasinstallationer.

Beskrivelse af de enkelte gasinstallationsklasser ses på www.sik.dk.  

Vejledning til, hvad en væsentlig ændring