Gå til hovedindhold

Oplysninger om ændringer i virksomheden

Denne blanket skal bruges til at informere Sikkerhedsstyrelsen om ændringer i en autoriseret eller godkendt virksomhed.

Start

Hav følgende parat

Hvis virksomheden har et CVR-nummer SKAL dette oplyses. Hav virksomhedens CVR-nummer klar.

Det er virksomhedens ejer/administrerende direktør, der skal indberette om ændringer i virksomheden og dermed være logget ind med sin medarbejdersignatur (digital signatur).

Mere information

En autoriseret eller godkendt virksomhed skal informere Sikkerhedsstyrelsen, når

• der sker ændringer i de oplysninger, der er givet til Sikkerhedsstyrelsen ved ansøgningens indsendelse
• en ny fagligt ansvarlig tiltræder
• en fagligt ansvarlig fratræder
• virksomheden ophører fuldstændigt eller
• virksomheden ikke længere ønsker at være autoriseret.

Pligten til at oplyse om ændringer gælder også, hvis

• den fagligt ansvarlige er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger eller
• den nuværende fagligt ansvarlige fratræder uden umiddelbart at blive afløst af en ny fagligt ansvarlig.

I de to sidstnævnte situationer skal virksomheden i stedet udfylde blanketten "Dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig", som også kan findes på Virk.dk.

Vær opmærksom på, at hvis de ovennævnte situationer allerede er indtrådt, kan virksomhedens autorisation/godkendelse være bortfaldet.