Gå til hovedindhold

Registrering, ændring og afmeldelse for solcenter

Denne blanket benyttes til registrering af et solcenter, ny ejer/forpagter af et solcenter, til adresseændring for solcenteret, ved navneændring på solcentret, og ved lukning eller salg af et solcenter.

Hav følgende parat

Det er solcenterets ejer eller forpagter, der skal indberette oplysningerne, og være logget ind med sin NemID eller medarbejdersignatur.

Har virksomheden et CVR-nummer, SKAL dette anvendes.

Mere information

Senest 31. oktober 2014 skal alle danske solcentre være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen. Alle nye solcentre skal fra 1. august 2014 registreres, før solarierne må tages i brug.

Hvad skal indberettes?

Der er ved indberetningen pligt til at oplyse solcentrets navn og adresse, ejers/forpagters navn og adresse samt evt. CVR-nummer.

Det er muligt at registrere flere solcentre med samme ejer/forpagter.

Supplerende oplysninger

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer ejer/forpagter til at give enkelte supplerende oplysninger om solcentret. Det drejer sig om antal solarier, UV-typer samt hvorvidt solcentret er ubemandet eller har uddannet eller ikke uddannet personale.

En liste over registrerede solcentre findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

Ændringer

Blanketten bruges ved registrering af et solcenter, ved ændringer i oplysningerne om et solcenter eller ved solcentrets ophør.