Gå til hovedindhold

Omkostningsgodtgørelse - 02.008

Her kan personer, virksomheder, foreninger, institutioner, dødsboer samt selskaber og fonde ansøge om omkostningsgodtgørelse ved at udfylde blanketten. Skattepligtige selskaber og fonde dog kun for bistand modtaget efter 1/1 2017.

Hav følgende parat

 • Adresseoplysninger og CVR- eller CPR-nummer på ansøger.
 • Adresseoplysninger og CVR-nummer på bistandsyder - hvis dette benyttes.
 • Hvad udgifterne, der søges om godtgørelse for, vedrører.
 • Fakturaer for de ydelser, der søges godtgørelse for.
 • Eventuel dokumentation for overdragelse af kravet til bistandsyder.
 • Dokumentation for aftalt honorar.
 • NemID til at signere blanketten (link til underskrift sendes i separat mail efter blanketten er udfyldt). 

Mere information

Når du har udfyldt blanketten, skal den underskrives af både ansøger og bistandsyder. Dette gør du ved:

At skrive ansøgers e-mail i feltet ”Din egen e-mail” og mailadressen for den pågældende bistandsyder for hvis rådgivning, der søges godtgørelse for i feltet ” E-mail på medunderskriver 1”

 1. Er du rådgiver og udfylder blanketten på vegne af din klient, skriver du skrive din mailadresse i feltet ” E-mail på medunderskriver 1”. Husk at hvis du er CVR/SE registreret skal du underskrive med Medarbejdersignatur. OBS: Den angivne mailadresse skal være linket til din Medarbejdersignatur som du skal underskrive med.
 1. Er du ansøger og udfylder blanketten på egne vegne, underskriver du blanketten i feltet ”Din egen e-mail” med din personlige NemID. Hvis du får hjælp af andre, er det stadigvæk dig som ansøger, der skal underskrive med din personlige NemID. OBS: Den angivne mailadresse skal være linket til den NemID (Personlig eller Medarbejdersignatur) som du underskriver med. Hvis en anden mailadresse end den som er linket til NemID’en angives vil du ikke kunne signere.
 2. Når du har udfyldt mailadresserne trykker du på ”Opsummering” kontrollerer oplysningerne og herefter på ”Send”, blanketten sendes nu til underskrift.
 3. Du modtager nu en kvittering på at ansøgningsblanketten er afsendt. Du vil herefter modtage en mail hvorfra du kan underskrive blanketten og du modtager også en kvittering når din medunderskriver har underskrevet. Bemærk at der på kvitteringen er mulighed for at blive linket videre til at underskrive. Vi anbefaler altid at benytte linket som sendes til din mail. Såfremt blanketten ikke er underskrevet af begge inden 30 dage, annulleres ansøgningen automatisk. Sker det, vil den der har udfyldt blanketten og underskrevet den, få en notifikation på at blanketten er annulleret.
 4. Hvis du ikke har udfyldt e-mailadresserne korrekt og underskrevet med korrekt NemID, vil blanketten ikke være udfyldt med gyldig underskrift og din ansøgning vil ikke blive sagsbehandlet.

Bemærk! Felter markeret med en rød stjerne skal udfyldes

Kontakt Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

Telefon: 72221818

Hjemmeside