Gå til hovedindhold

Omkostningsgodtgørelse - 02.008

Her kan personer, virksomheder, foreninger, institutioner, dødsboer samt selskaber og fonde ansøge om omkostningsgodtgørelse ved at udfylde blanketten. Skattepligtige selskaber og fonde dog kun for bistand modtaget efter 1/1 2017.

Start

Hav følgende parat

  • Adresseoplysninger og CVR- eller CPR-nummer på ansøger.
  • Adresseoplysninger og CVR-nummer på bistandsyder - hvis dette benyttes.
  • Hvad udgifterne, der søges om godtgørelse for, vedrører.
  • Fakturaer for de ydelser, der søges godtgørelse for.
  • Eventuel dokumentation for overdragelse af kravet til bistandsyder.
  • Dokumentation for aftalt honorar.
  • NemID til at signere blanketten (link til underskrift sendes i separat mail efter blanketten er udfyldt). 

Mere information

Vejledning til medsignering

Du skal udfylde mailadressen på de personer, der skal underskrive blanketten. Den skal underskrives af både ansøger og bistandsyder. Bemærk, at den mailadresse, der skrives i feltet "Din egen e-mail" er den som modtager information om sagen (dvs hvem som underskriver og hvornår). De resterende mailadresser vil kun modtage bekræftelse for deres underskrift. Blanketten skla underskrives indenfor 30 dage fra indsendelse af alle parter - ellers vil sagen annulleres. 

Husk - hvis mailadressen ikke er stavet korrekt vil underskriftsmailen ikke blive sendt. Sørg derfor altid for at dobbelttjekke, at mailadresserne står korrekt angivet i felterne. OBS: Når blanketterne er udfyldt vil du modtage en mail med et link, som du skal bruge til at underskrive blanketten. Mailen bør fremkomme indenfor ganske få minutter. 

Mailen fremsendes fra mailadressen "Noreply@virk.dk". Sørg for at mailene ikke ender i dit spamfilter. 

Både ansøger og bistandsyder attesterer ved deres digitale signaturer under strafansvar, at de afgivne oplysninger er korrekte. 

 

Kontakt Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

Telefon: 72221818

Hjemmeside