Gå til hovedindhold

Rentefrit lån: lønsum metode 4 - ikke personlig ejet uden medarbejder

Virksomheder, der efter lønsumsafgiftslovens § 6 b har angivet lønsumsafgift for indkomståret 2019, kan ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån svarende til en fjerdedel af afgiften af overskuddet for indkomståret 2019.

Start

Hav følgende parat

 • Det se-nummer eller cvr-nummer, som er anvendt i forbindelse med angivelsen af lønsummen.
 • Hvis der i perioden fra den 9. april 2020 til den 15. juni 2020 har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50 % eller derover, skal der vedhæftes en revisorerklæring. 

Før du starter udfyldelsen

 • Du skal sikre, at virksomheden ikke har nogen foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en angivelse.
 • Hvis du ønsker at anvende en transport i udbetalingen, skal du anmelde den til Gældsstyrelsen på mailadressen Transporter@ADST.dk senest samtidig med ansøgningen om lånet. Yderligere information om transport ses her

Mere information

Lovgrundlag

Lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge om lånet er den 15. juni 2020

Er virksomheden berettiget til lån?

Virksomheden kan ikke ansøge om et lån, hvis en eller flere situationer gælder. 

Hvis virksomheden:

 • er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
 • har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11
 • indenfor de sidste tre år har fået en foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse i afregningsperioden
 • har en fysisk eller juridisk person i virksomheden, der inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289 (en fysisk eller juridisk person kan være en, der ejer virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden)
 • er en offentlig institution
 • i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 % eller mere af ejerkredsen, med mindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre.

Betingelser for lånet

 • Udbetalte lån skal tilbagebetales den 1. april 2021
 • Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal det lån, som er udbetalt tilbagebetales senest 14 dag efter registreringens ophør eller inddragelse
 • Udbetalte lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.
 • Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal det lån, som er udbetalt, tilbagebetales senest 14 dage efter registreringens ophør eller inddragelse.
 • Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne, skal lånet tilbagebetales straks. 
 • Hvis virksomheden ikke tilbagebetaler lånet, bliver der opkrævet renter.
 • Manglende tilbagebetaling af lånet kan medføre, at kravet bliver overdraget til Gældsstyrelsen til inddrivelse.
 • Virksomheder, som angiver lønsumsafgift af overskuddet for indkomstår 2019 (eller skæve indkomstår, der træder i stedet for indkomstår 2019), kan ansøge om lån svarende til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomstår 2019. 
 • Hvis virksomheden skylder penge på Skattekontoen eller har gæld, der er sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, vil det skyldige beløb blive modregnet i lånet.
 • Lån kan ikke overstige afgiftstilsvaret, som ligger til grund for lånet, efter eventuelle negative reguleringer. Dette betyder, at negative reguleringer af den angivelse, der ligger til grund for lånet, vil blive modregnet i lånet.

Virksomheden er forpligtet til straks at gøre Skattestyrelsen opmærksom på forhold, der gør, at de ikke længere er berettiget til lånet.

Trin for trin

 • Skriv det se-nummerm eller cvr-nummer, som anvendes til indberetning af lønsum.
 • Hvis virksomhedens rådgiver udfylder blanketten, skal cvr-nummer for rådgiveren oplyses.
 • Bekræft, at virksomheden lever op til kravene for at få et rentefrit lån.
 • Oplys, om der har været foretaget ejerskifte på mere end 50 %. Hvis ja, vedhæft revisorerklæring.
 • Accepter betingelserne for lånet.
 • Send blanketten.

Efter ansøgning

 • Du vil modtage svar på ansøgningen i kommunikationsmappen på skat.dk/tastselverhverv.
 • Du kan forvente at få svar indenfor 5 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som ikke kan kontrolleres).
 • Udbetalingen vil ske via virksomhedens NemKonto.

Indhold af revisorerklæring

 • At der i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med dagen for anmodningen er sket et skifte af ejerkredsen på 50 %. eller mere.
 • At der foreligger en kontrakt, hvor materielle og immaterielle aktiver overdrages og prisfastsættes.
 •  At der efter ejerskiftet fortsat foreligger aktiver i virksomheden, som kan anvendes til den fortsatte drift af virksomheden.
 • Navn, kontaktoplysninger og cvr-nummer eller se-nummer på ejerkredsen inden ejerskiftet.
 • Navn, kontaktoplysninger og cvr-nummer eller se-nummer på ejerkredsen efter ejerskiftet.

Du kan læse mere om hjælpepakker til virksomheder på skat.dk/corona.

Lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift m.v. i forbindelse med covid-19

Skattestyrelsen

Telefon: 72 22 12 39