Gå til hovedindhold

Dispensation til ændring på et fredet fortidsminde

Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse, afsøgning med metaldetektor m.v. er der tale om ændringer, der kræver dispensation. Der er, i princippet, ingen bagatelgrænse for, hvad der skal ansøges om.

Hvad siger loven om de fredede fortidsminder?
Ansøg

Mere information

Hvad er en ændring?

Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse, afsøgning med metaldetektor med videre, er der tale om ændringer, der kræver tilladelse. Der er, i princippet, ingen bagatelgrænse for, hvad der skal ansøges om. Det er også underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig ændring.

Eksempler på ændringer og forhold der kræver tilladelse:

 • opsætning af skilte, borde og bænke
 • opstilling af jagtskjul og foderanlæg
 • opstilling af containere, telte, scener, skraldespande og lignende
 • nedlægning af ledninger
 • deponering af materialer
 • ændringer af bygningsudseende og bygninger beliggende på fortidsmindet
 • oprensning af voldgrav
 • opsætning eller nedrivning af skure, carporte, tilbygninger
 • brug af metaldetektor
 • ændring af matrikulære forhold
 • dyrkning, sprøjtning og tilplantning inden for 2 meter omkring et fortidsminde

Det er i forhold til museumsloven underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig løsning.

Ordningens side

Fortidsminder

Telefon: +45 33 74 52 11