Gå til hovedindhold

Godkendelse af forestilling som professionel scenekunst (formidlingsordningen)

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen")

Hav følgende parat

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af forestillingens form og indhold (maksimalt svarende til 1 A4-side). Det er væsentligt, at du her gør rede for forestillingens scenekunstneriske idé/intention og det dramaturgiske forløb.

For forestillingens instruktør/koreograf, scenograf, dramatiker og samtlige medvirkende skal oplyses:
- navn og funktion i forestillingen
- uddannelse, uddannelsessted og -år
- relevant teatererfaring

For medvirkende, der ikke er uddannet på en statsanerkendt, scenekunstnerisk uddannelsesinstitution, skal disses professionelle, scenekunstneriske baggrund dokumenteres.

Oplysningerne skrives ind i den obligatoriske bilagsskabelon, som skal vedhæftes den elektroniske ansøgningsformular. Du må gerne vedhæfte relevante, supplerende bilag, fx en beskrivelse af forestillingen eller CV’er på de medvirkende.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan udbede sig yderligere oplysninger, herunder om forestillingens budget.

Mere information

Hvem kan søge?

Enkeltforestillinger, som ikke er produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst, skal godkendes som professionel scenekunst af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst for at kunne udløse formidlingstilskud (billetkøbstilskud).

Teaterkompagnier og producenter, der på professionel basis udbyder eller præsenterer turnerende teaterforestillinger, kan søge om at få godkendt en forestilling, herunder udenlandske gæstespil.

Når en forestilling er godkendt, kan der søges tilskud til forestillingen under Formidlingsordningen.

Hvem er automatisk godkendt?

For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer sig om:

  • Det Kongelige Teater
  • Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, herunder Folketeatret
  • Egnsteatre
  • Små Storbyteatre

Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes godkendt. Det samme gælder forestillinger, der er støttet af Refusionsudvalget og forestillinger optaget i garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

Du kan læse om, hvad Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst lægger vægt på i vurderingen af professionel scenekunst her.

Når en forestilling er godkendt til ordningen skal den registreres af ansøger på scenekunstportalen www.scenen.dk via tilmelding til www.tereba.dk. Det er på scenen.dk, teaterforeninger og andre, der søger om formidlingstilskud, finder information om godkendte forestillinger.

Godkendelse af enkeltforestilling gælder så længe, forestillingen udbydes af samme producent/udbyder under samme titel og uden ændringer af væsentlig kunstnerisk karakter.

Sådan ansøger du

Begynd med at downloade den obligatoriske bilagsskabelon (i word-format), som skal udfyldes med oplysninger om forestillingen.

Download skabelonen her.

Når du har udfyldt skabelonen, og gjort eventuelle andre bilag er klar, kan du gå videre med den elektroniske ansøgningsformular – benyt ”Ansøg”-knappen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Vejledning

Ordningens side