Gå til hovedindhold

Rådighedsbeløb for grammofonplader (Biblioteksafgift)

Indlæsere af lydbøger, skabende og udøvende kunstnere, hvis cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

Rådighedsbeløb for grammofonplader (Biblioteksafgift)
Ansøg

Mere information

Hvem kan søge?

Indlæsere af lydbøger, komponister, tekstforfattere, oversættere af sangtekster, musikere, solister, dirigenter, musikgrupper, kor og orkestre til musik på cd'er, grammofonplader, lydbånd og andre lydbærende materialer, har mulighed for at få andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

Hvem kan ikke søge?

  • Forfatter til tekster indlæst på lydbånd (lydbog).
  • Indlæser af lydaviser.
  • Indlæser af lydtidsskrifter.
  • Bidragyder til projektidéer.
  • Producer.
  • Skabende og udøvende kunstner på cd-rom.
  • Skabende og udøvende kunstner på video.
  • Skabende og udøvende kunstner på en single, hvor bidraget er at finde på anden CD.
  • Skabende og udøvende kunstner på en compilation, hvor bidraget er at finde på anden CD.

Hvad er formålet med ordningen?

Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. er en kulturstøtte med en årlig bevilling på finansloven. Formålet er at støtte skabende og udøvende kunstnere, hvis lydbærende materialer er udgivet i Danmark og stilles til rådighed på Danmarks folke- og skolebiblioteker.

Sådan vurderes din ansøgning

Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg med repræsentanter for kunstnernes organisationer. Den ene halvdel af beløbet fordeles mellem de skabende kunstnere, og den anden halvdel af beløbet fordeles blandt de udøvende kunstnere. Fordelingen sker efter et skøn over, hvor udbredt en kunstners værker er på bibliotekerne. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Jannie Nielsen

Telefon: +45 33 73 33 41