Gå til hovedindhold

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur - Forfattercentrum

Du kan søge forfattercentrumpuljen, hvis du arrangerer enkeltstående arrangementer med forfattere eller oversættere. Støtten gives til forfatterens eller oversætterens honorar.

Ansøg

Hav følgende parat

Du skal benytte ansøgningsformularen her på siden ved at klikke "Ansøg". I denne oplyses blandt andet, hvilken forfatter/oversætter, der søges til, hvor og hvornår arrangementet finder sted, forfatterens/oversætterens seneste to værker, samt hvad forfatteren/oversætteren vil præsentere.

Mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig om kravene, inden de når til udfyldensen af den egentlige ansøgning. Ansøgningsskeamet kan hentes som PDF under "Vejledning"

Alle relevante felter skal udfyldes i ansøgningsskemaet. Ansøgninger vil blive behandlet på det foreliggende grundlag. Du er selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt.

Vi tjekker ikke forfatter/oversætters værker ud over dem som nævnes i ansøgningen. Du er derfor ansvarlig for, at de nævnte værker er udkommet på et forlag som forfatteren/oversætteren er økonomisk og redaktionelt uafhængig af.

Mere information

Hvem kan søge?

Du kan søge forfattercentrumpuljen som både privat person eller som institution, hvis du er arrangør af et arrangement, hvor en forfatter eller oversætter præsenterer sit værk.

Du kan søge om støtte til 2 arrangementer pr. ansøgningsfrist.

Du kan dog søge om 3 arrangementer pr. ansøgningsfrist, hvis du afholder arrangementer i et af yderområderne i landet eller i Region Nordjylland.

Hvor meget kan der søges om?

Arrangementer med én forfatter/oversætter støttes med 5.000 kr. Ved arrangementer med flere forfattere/oversættere kan der ydes 4.000 kr. i støtte pr. forfatter/oversætter.

Ansøgningsfrister

1. november 2016 er fristen for arrangementer der afholdes i:

 • Januar
 • Februar
 • Marts

Hvis arrangementet afholdes uden for ovennævnte frister, vil din ansøgning modtage et afslag. Din ansøgning får også afslag, hvis vi ikke har modtaget den inden for ansøgningsfristen. Vi offentliggør alle navne som ansøger om støtte i Statens Kunstfond på www.kunst.dk.

Afrapportering

Alle modtagere af tilskud skal udfylde og indsende et afrapporteringsskema

Blanketten skal udfyldes, attesteres af to ansvarlige for projektet, scannes og sendes til: litt@slks.dk.

Vurdering af ansøgning

Forudsætningerne for honorarstøtte er:

 • at forfatteren/oversætteren er dansk
 • at forfatteren/oversætteren har udgivet 2 værker eller har debuteret inden for de sidste 12 måneder
 • at forfatterens/oversætterens værker er udgivet på et forlag, som de er økonomisk og redaktionelt uafhængig af
 • at arrangøren betaler forfatternes rejse- og opholdsudgifter
 • at arrangementet annonceres og er offentligt tilgængeligt, samt at Statens Kunstfond krediteres, når arrangementet bliver offentliggøres
 • Hvis vi modtager flere ansøgninger til fristen end vi kan honorere, så vil vi prioritere efter geografi. Vi vil derfor prioritere regioner uden for Region Hovedstaden og inden for Region Hovedstaden vil private arrangører blive prioriteret. Desuden vil vi prioritere de ansøgere, der har fået færrest tilskud i 2013 og frem til i dag.

Du kan ikke få støtte til:

 • arrangementer med flere end tre deltagende forfattere. Du kan søge støtte til arrangementer med flere deltagere i puljen De generelle midler
 • arrangementer, der indgår i den daglige drift af skole, højskole eller aftenskole
 • forfatterarrangementer af mere permanent karakter. Du kan søge støtte til forfatterarrangementer af mere permanent karakter i puljen De generelle midler
 • festivaler. Du kan søge støtte til festivaler i puljen De generelle midler
 • arrangementer med forfattere af forsknings- og undervisningsmaterialer, egnshistoriske og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger
 • mere end ét arrangement med samme forfatter pr. år
 • arrangørens præsentation af egne værker

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Ordningens side