Gå til hovedindhold

Tilbud om handlingsplan til at bevare fredede ejendomme

Som en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede ejendomme, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn, tilbyder Slots- og Kulturstyrelsen en vejledende handlingsplan.

Mere information

Handlingsplanen, der finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen, vil gennemgå ejendommen og prissætte eventuelle byggearbejder, der bør udføres for at holde fredningsværdierne intakte. Ejeren kan selv vælge en rådgiver med restaureringsfaglig kompetence til at udføre handlingsplanen.

Opfølgning på fredningsgennemgang
Handlingsplanen tager udgangspunkt i ejendommens fredningsværdier, der er beskrevet i forbindelse med Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger. Der kan derfor først ansøges om udarbejdelse af en handlingsplan, når fredningsgennemgangen har været på besøg.

Ordningens side

Maria Wedel Søe

Telefon: +45 33 74 52 74