Gå til hovedindhold

Tilladelse til bygningsarbejde på fredede huse

Både små og store ændringer kræver tilladelse. Lige fra en tagomlægning eller flytning af en skillevæg inden døre til opsætning af et skilt på facaden. Alt arbejde der går ud over alm. vedligeholdelse kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøg

Hav følgende parat

  • Beskrivelse af hvilke arbejder eller ændringer der ønskes gennemført
  • Tegninger og fotos af eksisterende forhold
  • Tegning af fremtidige forhold
  • Detailtegninger
  • Arbejdsbeskrivelse til forståelse af projektet, med oplysning om hvilke materialer og arbejdsmetoder, der anvendes. (Ved større byggesager ønsker Slots- og Kulturstyrelsen ikke at modtage det fulde udbudsmateriale, men kun det materiale, der er relevant, for at kunne tage stilling til ansøgningen).
  • Hvis du søger om tilskud skal du også anvende budgetskema (Excel) - se i højre side.

Mere information

Ansøgning om tilladelse sker gennem et elektronisk ansøgningsskema. Det anbefales, at du har det krævede materiale klar, inden du klikker dig ind på ansøgningsformularen.

 

Arkitektur, Plan og Bygninger

Telefon: +45 33 95 42 00