Gå til hovedindhold

Midlertidig lønkompensation for institutioner mv.

Her kan en forening, selvejende institution, fond mv. søge lønkompensation for det antal medarbejdere, der ellers ville være afskediget som følge af coronavirus/COVID-19.

Start

Hav følgende parat

 • NemID medarbejdersignatur
 • Begrundelse på hvorfor i søger (max 1200 tegn)
 • Inden ansøgning skal oplysninger om medarbejdere indtastes i Beregningsark (Excelfil) 
 • Revisorerklæring
 • Dokumentation for udgifter til revisorerklæring
 • Tro og love-erklæring
 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson, som Socialstyrelsen kan kontakte i forbindelse med ansøgningen

 

Mere information

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 29. august 2020. 

Ansøgning om udbetaling af kompensation skal indsendes til Socialstyrelsen senest den 20. september 2020 kl. 23.59.

 

Lønkompensationsordningen dækker

Institutioner, der opfylder disse krav, kan søge om kompensation:

 • Institutionen står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte som følge af coronavirus/COVID-19
 • Institutionen finansieres med 50 % eller derover af offentlige tilskud
 • Medarbejdere, der søges kompensation for, skal have arbejdssted i Danmark

Bemærk: Der må ikke søges lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring eller anden statslig kompensationsordning i anledning af coronavirus/COVID-19

 

Trin for trin

 1. Læs bekendgørelse og vejledning til ordningen på Socialstyrelsen.dk 
 2. Hent skabeloner til ansøgningens bilag via ovenstående link og udfyld disse
 3. Start ansøgning her på siden
 4. Begrund ansøgning og vedhæft bilag
 5. Angiv kontaktperson for din ansøgning
 6. Indsend ansøgning
 7. Vurderes at I opfylder kriterierne, bliver kompensationen udbetalt hurtigst muligt til institutionens NemKonto

Vi kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid.

Bemærk: Sessionen timer ud efter 30 minutter. Vi anbefaler, at du har alle oplysninger klar, inden du starter ansøgningen.

Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Tilskudsforvaltnings telefonvagt

Telefon: 72 42 41 33

Telefonisk træffetid, hverdage kl. 10-14