Gå til hovedindhold

Løntilskud

Anvend VITAS, hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Start

Hav følgende parat

Ved oprettelse af en ny ansøgning, skal følgende kendes på forhånd:

 • Navn, e-mail og telefonnummer på den ansvarlige kontaktperson i ansættelsesstedet
 • Navn og evt. e-mail og telefonnummer på den tillids-/medarbejderrepræsentant, der skal godkende ansøgningen efter dig (e-mail og telefon-nummer er ikke påkrævet)
 • CPR-nummer på personen, der ansættes i løntilskud, hvis virksomheden selv har fundet vedkommende (øremærket ansøgning)

Ved anmodning om forlængelse, skal følgende kendes på forhånd:

 • Det nye sluttidspunkt
 • Om ansættelsesbrev og ansættelsesforhold stadig er gældende

Ved registrering af ophør, skal følgende kendes på forhånd:

 • Beløbet som virksomheden har modtaget i løntilskud og anden offentlig støtte til ansættelsen inden for de seneste 12 måneder
 • Samlet løn og arbejdsudgifter inden for de sidste 12 måneder

Mere information

En ansættelse med løntilskud kan gives til en person med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller for at holde eller hjælpe vedkommende ind på arbejdsmarkedet. Din virksomhed skal leve op til følgende krav for at ansætte en medarbejder med løntilskud:

 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antal ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik/nytteindsats samt antal ansatte med løntilskud på den arbejdsplads, hvor forløbet skal finde sted (rimelighedskrav).
 • Der skal være tale om merbeskæftigelse, hvilket betyder, at seneste måneds antal ordinært ansatte skal være lig med eller større end gennemsnittet af antal ordinært ansatte inden for de seneste 12 mdr. (merbeskæftigelseskrav).

Såvel rimeligheds- som merbeskæftigelseskravet opgøres i fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld tid og på deltid opgøres som brøkdele af årsværk.

 • Løntilskuddet må for private arbejdsgivere ikke overstige 50% - i nogle tilfælde 75% – af de samlede lønomkostninger til den ansatte inden for en periode på 12 mdr.
 • De ansatte er – via tillids-/medarbejderrepræsentant -blevet hørt i forbindelse med beslutningen om den aktuelle ansættelse med løntilskud.

Trin for trin

Oprettelse af en ny ansøgning:

 1. Klik på den orange Start-knap længere oppe og log ind med virksomhedens digitale signatur
 2. Klik på den blå Start ny ansøgning-knap på VITAS-startsiden
 3. Følg de trin, der er i ansøgningen
 4. Sørg for at angive korrekte kontaktoplysninger på den ansvarlige kontaktperson i virksomheden, samt på den medarbejderrepæresentant, som skal godkende høringsdelen i ansøgningen efter dig
 5. Hvis din virksomhed er en enmandsvirksomhed, sørg da for at angive dette
 6. Når du når frem til Opsummering-fanen, tryk på Send-knappen

Godkendelse af en ny bevilling:

 1. Klik på den orange Start-knap længere oppe og log ind med virksomhedens digitale signatur
 2. Log ind med virksomhedens digitale signatur
 3. Find bevillingen der skal underskrives i opgaveboksen på VITAS-startsiden og godkend

Forlængelse af en eksisterende bevilling:

 1. Klik på den orange Start-knap længere oppe og log ind med virksomhedens digitale signatur
 2. Log ind med virksomhedens digitale signatur
 3. Åbn en bevilling fra listen eller søg efter et bestemt ID-nummer
 4. Vælg en bevilling med status "Godkendt af virksomhed" og klik på Forlængelse-knappen nederst til højre
 5. Udfyldt alle felterne på siden og klik på Godkend-knappen

Ophør af en eksisterende bevilling

 1. Klik på den orange Start-knap længere oppe og log ind med virksomhedens digitale signatur
 2. Åbn en bevilling fra listen eller søg efter et bestemt ID-nummer
 3. Vælg en bevilling med status "Godkendt af virksomhed" og klik på Ophør-knappen nederst til højre
 4. Udfyldt alle felterne på siden og klik på Godkend-knappen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Telefon: 72 21 74 00

Vermundsgade 38, 2100 København Ø