Gå til hovedindhold

Aflevering af patientjournaler

Sundhedspersoner, som nedlægger eller overdrager deres praksis, skal aflevere patientjournalerne til Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienternes nye sundhedsperson kan søge styrelsen om at få udleveret patientjournalen.

Start

Hav følgende parat

Når du skal overdrager fysiske patientjournaler til Styrelsen for Patientsikkerhed, skal du ringe til det pågældende kontor for Tilsyn og Rådgivning og aftale et tidspunkt for aflevering.

Giv besked i god tid, når du skal lukke din praksis. Husk at medbringe en udfyldt version af blanketten, når du afleverer journalerne.

 

Mere information

Papirjournaler skal afleveres i ordnet form, for eksempel i personnummerorden eller i alfabetisk navneorden.

Aflever kun patientjournaler, som på tidspunktet for praksisophør ikke har overskredet opbevaringsperioden.

Trin for trin

Udfyld ansøgningsskemaet med:

  • navn og adresse på den lukkede praksis
  • navn, adresse, autorisations id. eller ydernr. på den rekvirerende sundhedsperson
  • navn og cpr-nummer på patienten.

Læs mere om aflevering af patientjournaler.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67
2300 København S

Telefon: 72 28 66 00

Email