Gå til hovedindhold

Konklusion om undersøgelse af alvorlige uønskede hændelser ved udtagning, testning, fo­rar­bej­dni­ng­, opbevaring eller di­st­ribu­tion af væv eller celler

Alvorlige uønskede hændelser ved udtagning, testning, forarbejdning, opbevaring eller distribution af væv og celler skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vejledning til vævscentre og udtagningssteder om indberetning af alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hændelser m.v.

Styrelsen for Patientsikkerheds webredaktør

Telefon: 4488 9200