Gå til hovedindhold

Konklusion om undersøgelse af alvorlige uønskede hændelser ved udtagning, testning, fo­rar­bej­dni­ng­, opbevaring eller di­st­ribu­tion af væv eller celler

Alvorlige uønskede hændelser ved udtagning, testning, forarbejdning, opbevaring eller distribution af væv og celler skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.