Gå til hovedindhold

(CW ) Ansøgning vedrørende drift af lagerfaciliteter til oplæggelse af varer på toldoplag

Et toldoplag giver mulighed for at opbevare ikke-EU-varer på et godkendt sted, uden at der er betalt told på importtidspunktet. Varerne kan være på et toldoplag i en ubegrænset periode, inden de enten reeksporteres eller overgår til fri omsætning.

Start

Hav følgende parat

Før du starter med at udfylde ansøgningen skal du have følgende informationer klar.

 • Ansøger og eventuel repræsentants CVR, EORI og evt. AEO nummer
 •  Regnskabsadresser og toldsteder
  • Henførselstoldsted
  • Afslutningstoldsted
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Varebeskrivelser
  • Varekoder (Kn nr.), varebeskrivelser og varemængder
  • Evt. ækvivalente varer
 • Informationer om vareidentifikation
 • Planlagte aktiviteter
 • Oplysninger om midlertidig fjernelse og svindprocent
 • Beskrivelse af vareregskabssystem og princip
 • Valg af sikkerhedsstillelsesordning
 • Elektroniske dokumenter der
  • dokumeterer lageret egnethed
  • dokumenter råden over lageret (lejekontrakter e.l.)
  • dokumenterer aktiviteter
  • dokumenter evt. overdragelsesprocedurer
  • dokumentation af vareregnskabssystem og data adgang
  • anden relevant dokumentation

Mere information

Det anbefales at være velforberedt. Hvis ansøgningen ikke anvendes i 30 minutter (mens man samler dokumentation) skal man starte forfra.

Trin for trin

Trin for trin:

 1. Find de nødvendige informationer
 2. Log på med NemID eller digital signatur
 3. Udfyld ansøgningen
 4. Gennemse og ret ansøgningen
 5. Indsend ansøgningen
 6. Send kvittering og genpart til egen e-mail
 7. Afvent kvitteing modtagelsen fra SKAT

EUs nye toldkodeks

Den juridiske vejledning 2018-1

ToldPorten

Told

Telefon: 72 22 12 12

Telefonen er åben: 

Mandag kl. 9-17

Tirsdag-torsdag kl. 9-16

Fredag kl. 9-14

 

Skriv til Told – Normal svartid er 5 dage.