Gå til hovedindhold

(IPO) Ansøgning vedrørende anvendelse af proceduren for aktiv forædling

Aktiv forædling giver mulighed for at indføre varer til EU, med henblik på forædling eller reparation, uden at der er betalt told på importtidspunktet. Varerne skal efter endt aktiv forædling enten reeksporteres eller bringes i fri omsætning.