Gå til hovedindhold

(IPO) Ansøgning vedrørende anvendelse af proceduren for aktiv forædling

Aktiv forædling giver mulighed for at indføre varer til EU, med henblik på forædling eller reparation, uden at der er betalt told på importtidspunktet. Varerne skal efter endt aktiv forædling enten reeksporteres eller bringes i fri omsætning.

Start

Hav følgende parat

Hav følgende parat

Før du starter med at udfylde ansøgningen skal du have følgende informationer klar.

 • Ansøger og eventuel repræsentants CVR, EORI og evt. AEO nummer.
 • Regnskabsadresse og toldsteder
  • Henførselstoldsted
  • Afslutningstoldsted
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Varebeskrivelser
  • Varekoder (Kn nr.), varebeskrivelser og varemængder
  • Forædlingsprodukter (Kn nr. og beskrivelse)
  • Evt. ækvivalente varer
 • Informationer om vareidentifikation
 • Planlagte aktiviteter
 • Oplysninger om midlertidig fjernelse og svindprocent
 • Beskrivelse af vareregskabssystem og princip
 • Valg af sikkerhedsstillelses ordning
 • Elektroniske dokumenter der
  • dokumenterer lagreret egnethed
  • dokumenter råden over lageret (lejekontrakter e.l.)
  • dokumenterer aktiviteter
  • dokumenterer eventuelle overdragelsesprocesdure
  • dokumentation af vareregnskabssystem og data adgang
  • anden relevant dokumentation

Mere information

Det anbefales at være velforberedt. Hvis ansøgningen ikke anvendes i 30 minutter (mens man samler dokumentation) skal man starte forfra.

Trin for trin

Trin for trin:

 1. Find de nødvendige informationer
 2. Log på med NemID eller digital signatur
 3. Udfyld ansøgningen
 4. Gennemse og ret ansøgningen
 5. Indsend ansøgningen
 6. Send kvittering og genpart til egen e-mail
 7. Afvent kvitteing modtagelsen fra Toldstyrelsen

Mere information kan fås via SKAT's hjemmeside eller ved at kontakte ToldPorten, se "kontakt"

Den juridiske vejledning 2018-1

ToldPorten

Told

Telefon: 72 22 12 12

Telefonen er åben: 

Mandag kl. 9-17

Tirsdag-torsdag kl. 9-16

Fredag kl. 9-14

 

Skriv til Told – Normal svartid er 5 dage.