Gå til hovedindhold

Anmeldelse af ændringer eller udvidelse af Storstrøm- eller Femern-forbindelserne

Anmeld udvidelse eller ændring af anlægsprojekterne Femern eller Storstrøm.

Start

Hav følgende parat

  • Kort med indtegnet ændring/udvidelse i målestok 1:10.000 eller 1: 5.000 synliggjort op mod det allerede vedtagne anlæg og projekt
  • Resume af ændringen eller udvidelsen. Resumet skal beskrive ændringen eller udvidelsen og overordnet vurdering af denne eventuelle påvirkning af miljøet sammenholdt med allerede vedtagne miljømæssige rammer herfor i den eksisterende miljøvurdering og implementeringsredegørelse. 
  • NemID

Du kan finde yderlig vejledning til ansøgningen på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hvordan logger jeg ind

Du kan logge ind med NemID medarbejdersignatur for at udfylde ansøgningen. Hvis du er 100% tegningsberettiget i din virksomhed kan du benytte dit personlige NemID, som så fungerer som privat NemID til erhverv.

Når du logger ind, bliver du automatisk identificeret som ansat i virksomheden med virksomhedens navn og CVR-nr. og dit navn.

Ansøger du på vegne af andre, f.eks. som rådgiver, skal du logge ind med dit eget NemID for erhverv. I ansøgningen bliver du registreret som rådgiver for ansøger, hvorefter du kan indtaste oplysninger om den virksomhed eller person, som du ansøger på vegne af.

Læs mere om hvordan du logger ind

Mere information

Du skal bruge denne blanket, hvis du anmelder en udvidelse eller ændring af anlægsprojekterne Femern eller Storstrøm.    

På baggrund af de oplysninger, du indtaster i blanketten, vil styrelsen i første omgang vurdere om udvidelsen eller ændringen kan rummes inden for den VVM-redegørelse, der allerede er lavet for anlæggelse af den nye bro.

Hvis styrelsen vurderer, at de miljømæssige forhold omkring ændringen eller udvidelsen ikke kan rummes inden for den VVM-redegørelse, der er udarbejdet for anlægget af den nye bro, sender styrelsen ansøgningen i høring hos relevante myndigheder. Derefter foretager styrelsen en screening af de miljømæssige forhold omkring udvidelsen eller ændringen. Screeningen foretages dels på baggrund af de oplysninger der er om de miljømæssige forhold i ansøgningen og dels på baggrund af høringsvar fra relevante myndigheder.

På baggrund af screeningen afgør styrelsen om der skal laves et tillæg til den VVM-redegørelse, der allerede er udarbejdet, eller om der kan gives tilladelse til projektet eventuelt med vilkår.