Gå til hovedindhold

Anmodning om udbetaling af godkendt tilskud fra Tilgængelighedspuljen for byggeri

Blanketten benyttes til at anmode om udbetaling af tilskud fra Tilgængelighedspuljen for byggeri under forudsætning af, at der tidligere er givet tilsagn om tilskud.

Start

Hav følgende parat

For at udfylde blanketten skal du logge ind med en NemID medarbejdersignatur.

Når du er logget på, skal du angive en række oplysninger om projektet, samt som minimum vedhæfte følgende:

  • Et dateret og underskrevet slutregnskab for tilgængeligheds-delen, der skal kunne sammenlignes med budgettet.
  • Ledelseserklæring
  • fakturaer/kvitteringer
  • Et revisorpåtegnet slutregnskab ved beløb over 500.000 kr.

Yderligere vejledning til ansøgning om udbetaling findes her.

Hvad er NemID medarbejdersignatur?

NemID medarbejdersignatur er en digital signatur. Den identificerer entydigt virksomhed og medarbejder og overflødiggør derfor en normal underskrift på et dokument.

Medarbejdere, ledere og ejere kan bruge en NemID medarbejdersignatur, når de henvender sig til det offentlige på virksomhedens vegne.

Når du logger ind med en NemID medarbejdersignatur, bliver du automatisk identificeret som ansat i virksomheden med virksomhedens navn og CVR-nr. og dit navn. Den måde at logge ind og identificere sig på kaldes Nemlog-In.

Din virksomhed har formodentlig allerede medarbejdere, der har en medarbejdersignatur. Hvis du ikke selv har en medarbejdersignatur og skal bruge en, skal du henvende sig til virksomhedens NemID administrator. Så kan vedkommende bestille en medarbejdersignatur til dig.

Du finder mere information om medarbejdersignatur her