Gå til hovedindhold

Ansøgning om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV)

Her kan du ansøge om en GDV-godkendelse, hvis du vil markedsføre og sælge en byggevare i kontakt med drikkevand i Danmark.

Start

Hav følgende parat

Du skal have nedenstående dokumentation klar, inden du går i gang med at ansøge. Find de forskellige skabeloner, du skal bruge i ansøgningen.

 • Liste over versioner af byggevaren

 • Foto(s)

 • Tegning(er)

 • Udfyldt(e) materialespecifikation(er) om byggevarens komponenter og materialer

 • Toksikologisk vurdering af byggevaren/komponenter heri af plast/elastomerer (hvis påkrævet)

 • Testprogram for byggevaren/komponenter heri af plast/elastomerer (hvis påkrævet)

 • Testrapport(er) (hvis påkrævet)

 • Toksikologisk vurdering af testresultater for byggevaren/komponenter heri af plast/elastomerer (hvis påkrævet)

 • Eventuelle certifikater/godkendelser som dokumentation for de sundhedsmæssige egenskaber af byggevaren/komponenter heri 

 • Tilsynsaftale eller eventuel betinget tilsynsaftale eller erklæring herom     

 • Eventuel fuldmagt til at handle på vegne af ansøger

Dokumenterne må ikke fylde mere end 2 MB per stk.

Før du ansøger, kan du med fordel læse "Ansøgningsvejledning
om byggevarer godkendt til drikkevand"
og følge fremgangsmåden deri.

Uddybende forklaringer og baggrund finder du i den generelle vejledning "Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand".

 

Du skal logge ind med NemID til Erhverv eller Medarbejdersignatur

For at ansøge skal du logge ind med NemID til Erhverv eller med NemID Medarbejdersignatur. Når du logger ind, bliver du automatisk identificeret som ansat i en virksomhed med virksomhedens navn og CVR-nr. og dit navn. Den måde at logge ind og identificere sig på kaldes Nemlog-In.

Ansøger du på vegne af en anden virksomhed f.eks. som rådgiver, skal du logge ind med dit eget NemID til Erhverv eller egen NemID medarbejdersignatur. I ansøgningen bliver du registreret som kontaktperson for ansøgningen, hvorefter du kan indtaste oplysninger om den virksomhed, som du ansøger på vegne af.

Læs mere om hvordan du logger ind

Mere information

GDV-ordningen er en gebyrfinansieret godkendelsesordning, hvor byggevarer i kontakt med drikkevand kan godkendes, så byggevaren kan markedsføres og sælges i Danmark.

GDV-ordningen vedrører godkendelser af byggevarers sundhedsmæssige egenskaber. Ordningen er med til at sikre overholdelse af kvalitetskravene til drikkevand, når vandet kommer ud til forbrugernes taphaner. GDV-ordningen omfatter byggevarer, som er en fast del af drikkevandsinstallationen fra indgang til ejendom (skel) og frem til og med tapstedet, og som kommer i kontakt med drikkevand, fx rør, fittings, ventiler, armaturer, apparater, vandbehandlingsanlæg, mv.

Godkendelsesindehaveren har ret til at mærke de byggevarer, som bliver godkendt i GDV-ordningen, med ”Godkendt til drikkevand”-mærkning i henhold til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

GDV-godkendelser er blandt de godkendelser/certifikater, der kan anvendes til at dokumentere de sundhedsmæssige egenskaber af byggevarer i kontakt med drikkevand, så de lovligt kan markedsføres eller sælges i Danmark.  Hvis du har et tysk, hollandsk eller svensk certifikat/godkendelse, som er accepteret som dokumentation, er GDV-godkendelse ikke nødvendig, se Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside for vejledning.

Her kan du finde mere information om GDV-ordningen og reglerne herom.