Gå til hovedindhold

Ansøgningsperioden er slut

Ansøgningsperioden er slut.

Ansøgning om midler fra puljen til investeringer i kollektiv bustrafik

Du skal bruge denne blanket til at ansøge om midler fra puljen til investeringer i kollektiv bustrafik. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2018.

Hav følgende parat

For at udfylde blanketten skal du logge ind med NemID. Når du er logget på, skal du angive en række oplysninger om projektet samt som minimum vedhæfte et budget og en projektbeskrivelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skemaer skal anvendes til de to dokumenter. Hav budget og projektbeskrivelse klar, inden du påbegynder udfyldelsen af ansøgningen.

Vejledningsmateriale og de to skemaer til budget og projektbeskrivelse findes her.

Hvem kan ansøge om midler fra denne pulje

Ansøgerkredsen er offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber. Ansøgningerne vil normalt være udarbejdet sammen med pågældende trafikselskab. Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede, og også gerne ansøgerberettigede i samarbejde med andre parter der udfører offentlig servicetrafik. Dog kan kun én part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

Behandling af indkomne ansøgninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer at give meddelelse om tilsagn eller afslag indenfor 3 måneder efter ansøgningsfristen eller det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.