Gå til hovedindhold

Ansøgning om midler fra tilgængelighedspuljen 2020

Puljen kan søges af kommunale, regionale, statslige, andre offentlige institutioner og mikrovirksomheder. Tilskuddet gives til konkrete tilgængelighedsforbedringer i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med borgerrettet servicefunktion.

Start

Information om tilgængelighedspuljen.

Det bemærkes, at der skal være én ansøgning pr. projekt

  • Hvert projekt skal være geografisk afgrænset. Det betyder, hvis en ansøger søger om støtte til flere projekter på forskellige lokaliteter, skal der udfyldes en ansøgning for hvert projekt.
  • Ansøger bedes beskrive, om der er tale om nybyggeri eller en afgrænset del.
  • Det er et krav, at projektet opfylder mindst ét af tilgængelighedskravene i bygningsreglement 2018 (BR18) for at kunne komme i betragtning til medfinansiering

Har du brug for detaljeret information om kriterierne for ansøgning til tilgængelighedspuljen findes den her

Hav følgende parat.

Følgende tjekliste vil hjælpe dig til hurtigere og nemmere at udfylde din ansøgning til tilgængelighedspuljen.

Det er ikke alle de nævnte dokumenter, der er en forudsætning for at søge om midler fra puljen, ligesom det ikke er alle dokumenter, der er relevante for alle byggeprojekter.

Såfremt du er i besiddelse af dokumenter fra nedenstående liste, bør du have disse klar inden udfyldning af ansøgningen påbegyndes:

  • Tegninger over projektet med målangivelser (krav).

  • Beskrivelser eller notater om byggeprojektet, der dokumenterer, at de relevante regler i Bygningsreglement 2018 (BR18) efterleves (krav).

  • Specificeret byggebudget for tilgængelighedsdelen/e (krav).

  • Tilbud fra entreprenør og håndværkere (krav).

  • Udtalelse fra det lokale handicapråd.

  • Driftsaftale med kommunen.

NemID

Du skal logge ind med NemID medarbejdersignatur for at udfylde ansøgningen.

Hvis du er 100% tegningsberettiget i din virksomhed kan du benytte dit personlige NemID, som så fungerer som privat NemID til erhverv.

Når du logger ind med et af ovenstående NemID, bliver du automatisk identificeret som ansat i virksomheden med virksomhedens navn og CVR-nr. og dit navn. Den måde at logge ind og identificere sig på kaldes Nemlog-In.