Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til etablering af radionavigations- og radiolandings hjælpemiddel

Etableringstilladelse udstedes efter ansøgning til Trafikstyrelsen, og ansøgningen skal indeholde oplysning om anlæggets art og påtænkte placering.