Gå til hovedindhold

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøg om tilladelse til udvidelse, renovering eller uddybning af en erhvervshavn.

Start

Hav følgende parat

  • Søkort med indtegnet projekt
  • Plan- og skitsetegning over anlægget
  • Oversigtskort med hele projektet indtegnet
  • Matrikelkort med indtegnet projekt
  • Målsatte snittegninger over anlægget
  • Samtykkeerklæring fra berørte grundejer(e) (hvis projektet strækker sig over grunde ejet af andre end ansøger)
  • NemID

Du kan finde yderlig vejledning til ansøgningen på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hvordan ansøger jeg på vegne af andre

Ansøger du på vegne af andre, f.eks. som rådgiver, skal du logge ind med dit eget NemID. I ansøgningen bliver du registreret som rådgiver for ansøger, hvorefter du kan indtaste oplysninger om den virksomhed eller person, som du ansøger på vegne af.    

Læs mere om hvordan du logger ind

Mere information

Du skal bruge denne ansøgning, hvis du ansøger om udvidelse, ændring, renovering eller uddybning af en erhvervshavn. En erhvervshavn er en havn, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk

Drejer det sig om en lystbådehavn, skal du ansøge hos Kystdirektoratet.

Før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan behandle din ansøgning, skal styrelsen først afgøre, om der skal laves en VVM-redegørelse, inden der kan gives tilladelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er både myndighed for at give tilladelse til pågældende projekt og er samtidig VVM-myndighed.  

På baggrund af de oplysninger, du indtaster i blanketten, vil styrelsen kunne vurdere, hvorvidt der skal laves en VVM-redegørelse eller ej.

Hvad er en VVM-redegørelse

VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Det er en procedure, myndigheden skal bruge, inden der kan gives tilladelse til et projekt for at sikre, at miljøet ikke tager skade, hvis projektet gennemføres.

Styrelsen giver tilladelse

Ved større projekter, der automatisk er VVM-pligtige, giver styrelsen tilladelse på baggrund af den VVM-redegørelse, der bliver udarbejdet.

Hvis styrelsen ved mindre projekter afgør, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse, undersøger styrelsen om der er forhold i havnen, der taler imod projektet. Det kan f.eks. være, at der er andre byggerier samme sted, at der ligger nogle ledninger med samme placering som projektet, at der skal foregå sejlads det pågældende sted eller lignende.   Er der ikke forhold, der taler imod projektet, kan styrelsen give tilladelse.  

Ligger projektet inden for dækkende værker og ikke i Københavns havn, kan projektet dog igangsættes uden tilladelse, hvis styrelsen afgør, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.