Gå til hovedindhold

Indberetning af flyvetimer og landinger for luftfartøjer registreret i Danmark

Her kan du som ejer/bruger af dansk registrerede luftfarttøjer indberette flyvetimer og landinger. Bemærk venligst særlig indberetningsprocedure for brugere fra Færøerne og Grønland. Læs mere under 'Mere information'.

Start

Hav følgende parat

Ejere eller faste brugere af et luftfartøj registreret i Danmark, skal en gang om året indberette flyvetimer og landinger. Har du flere luftfartøjer af samme type, kan du indberette timer og landinger samlet per luftfarttøjstype ved at oplyse registreringerne for de enkelte luftfartøjer. Du kan indberette for op til 50 luftfartøjer per indberetning.

Hav følgende klar:

  • Samlet antal flyvetimer opgjort i hele timer
  • Samlet antal landinger på offentlige flyvepladser
  • Samlet antal landinger på ikke-offentlige flyvepladser

For at indberette skal du logge ind med en af følgende:

  • NemID privat
  • NemID til Erhverv eller Medarbejdersignatur (for virksomheder)

Mere information

Færøske og grønlandske borgere (uden NemID) indberetter ved at udfylde nedenstående Excel ark og sende det pr. mail til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen analyse@tbst.dk

Excelark til upload af flyvetimer og landinger 

Trin for trin

Virksomheder skal logge ind med NemID til Erhverv eller Medarbejdersignatur

Indberetter du på vegne af en virksomhed, skal du logge ind med privat NemID til Erhverv eller NemID Medarbejdersignatur.

Læs mere om hvordan du logger ind som virksomhed

Indberetning af flyvetimer og landinger er opdelt i to kategorier:

  • Erhvervsmæssig flyvning: Flyvning med passagerer, gods, anden erhvervsmæssig flyvning eller udlejning af luftfartøjer til privatflyvning 
  • Privatflyvning.

Det er muligt at indberette både for privat og erhvervsmæssig flyvning i samme indberetning.

Indberetning kan ske ved, at der enten at uploade et Excel ark med sine luftfartøjers flyvetimer og landinger, eller ved at oplysningerne indtastes i formularen.

Excelark til upload af flyvetimer og landinger 

Hvem skal ikke indberette

  • Luftfartøjer, der ikke har haft et gyldigt luftdygtighedsbevis i hele 2017, og ikke har fløjet, er undtaget.

  • Luftfartøjer, der ikke er dansk registrerede, er undtaget.

  • Luftfartøjstyperne; Svævefly, motorsvævefly og balloner er undtaget, da de derimod skal indberette oplysningerne til den respektive organisation.

Vejledning til indberetning af flyvetimer og landinger

Bestemmelser om driftsstatistik