Gå til hovedindhold

Indberetning af stamdata for pakkeleveringsvirksomheder

Pakkeleveringsvirksomheder, som er etableret i Danmark, skal benytte denne blanket til indberetning af stamdata.

Start

Hvem skal indberette

Alle pakkeleveringsvirksomheder, som er etableret i Danmark, skal én gang indberette oplysninger om stamdata til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen jf. Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder og bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263 af 20. september 2018.

Pakkeleveringsvirksomhederne skal desuden underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om enhver ændring i stamdata inden for en frist på 30 dage.

Hav følgende parat

Inden du starter udfyldelsen af blanketten skal du have følgende parat:

  • Oplysninger om virksomheden
  • Kontaktoplysninger for en kontaktperson
  • Karakteristika for de pakkeleveringstjenester, der tilbydes
  • Detaljeret beskrivelse af de pakkeleveringstjenester, der tilbydes
  • Almindelige vilkår og betingelser for pakkeleveringstjenester.

Hvem skal ikke indberette

Pakkeleveringsvirksomheder, der i løbet af det foregående kalenderår i gennemsnit havde færre end 50 personer ansat, som var beskæftiget med pakkeleveringstjenester i Danmark, medmindre den pågældende virksomhed er etableret i mere end ét EU-medlemsland, skal ikke indberette.stamdata.