Gå til hovedindhold

Uddannelsesaftale - indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser

En uddannelsesaftale skal indgås og underskrives af både elev og virksomhed inden aftaleperiodens begyndelse.

Start

Mere information

En uddannelsesaftalen er en særlig variant af en ansættelseskontrakt mellem en virksomhed og en elev. Den skal indgås inden aftaleperiodens begyndelse, og både  virksomhed og elev eller dennes værge skal underskrive aftalen.Herefter skal virksomheden indsende aftalen til erhvervsskolen.

Bliv godkendt som praktikvirksomhed

Jeres virksomhed skal være godkendt som praktikvirksomhed af det faglige udvalg for den uddannelse, I er interesserede i en elev fra. Kontakt det faglige udvalg eller den lokale erhvervsskole, hvis I har brug for hjælp eller har yderligere spørgsmål.

Vælg en uddannelsesaftale

Der er 5 forskellige typer uddannelsesaftaler. Kontakt evt. den lokale erhvervsskole for at høre nærmere om de forskellige typer:
1. Den almindelige aftale
2. Ny mesterlære
3. Kombinationsaftale
4. Kort uddannelsesaftale
5. Delaftale

Find eleven

Der er mange måder at finde en elev på. I kan eksempelvis spørge jeres lokale erhvervsskole, om de har elever, der søger praktikplads.
I kan også finde praktikpladssøgende elever på portalen praktikpladsen.dk eller selv lave et elevopslag på portalen, på jeres virksomheds hjemmeside eller på erhvervsskolen.

Sidste trin består i at få udfyldt og underskevet uddannelsesaftalen. Den lokale erhvervsskole kan være behjælpelig med denne del.