Gå til hovedindhold

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark udbetaler og administrerer en række offentlige ydelser, som fx barselsdagpenge, folkepension og begravelseshjælp.

Udbetaling Danmarks ydelser på Virk:
Barselsdagpenge for a-kasser
Barselsdagpenge til selvstændige
Refusion af barselsdagpenge
Søg om særligt sundhedskort
Søg begravelseshjælp (for bedemænd)
International social sikring
Tjenestemandspension
Sygedagpengeforsikring
Fiskerilån
Jordbrugsstøtte

 

Se myndighedens indberetninger

Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Mest anvendte indberetninger

  • Refusion af barselsdagpenge
    Her kan du anmelde fravær i forbindelse med barselsorlov og søge om refusion af barselsdagpenge. Covid-19: Nye retningslinjer for gravide i sundheds-, social- og ældresektoren & dagtilbud – se under Vejledning
  • PENSAB
    PENSAB er et pensionsalderberegningssystem, som optæller pension for aktive tjenestemandsansatte. Udbetaling Danmark administrerer beregning og udbetaling af tjenestemandspensioner i staten og kommunerne.

Alle indberetninger