Gå til hovedindhold

Ansøgning om adgangsforhold

Hvis din ejendom grænser op til en statsvej, og du ønsker at lave en ny, udvide, flytte eller nedlægge en eksisterende adgang, skal du forinden rette henvendelse til Vejdirektoratet. Dette gælder også, hvis du ønsker at bruge en adgang midlertidigt.

Start

Hav følgende parat

Hvis du har ansøgt andre myndigheder i forbindelse med samme sag, kan du vedhæfte dette materiale til ansøgningen.

Mere information

Din ansøgning skal som minimum indholde følgende oplysninger

  • Hvad benyttes ejendommen til
  • Hvilken adgang ønskes etableret, udvidet, flyttet eller nedlagt
  • Forventet trafiktype og -mængde
  • Parkerings- og vendemuligheder på ejendommen

Trin for trin

  • Åbn ansøgningsskemaet og udfyld minimum de med rødt markerede felter
  • Tryk på ”send ansøgning” når du er færdig
  • Din ansøgning vedhæftes nu i det e-mail program, du har, og sendes til Vejdirektoratet
  • Du får automatisk en kvitteringsmail fra Vejdirektoratet, om at vi har modtaget ansøgningen

Julie Barnbæk Jensen

Telefon: 7244 2151