Gå til hovedindhold

Ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Skal du lave et forsøg med selvkørende motorkøretøjer, kan du søge om tilladelse her

Start

Hav følgende parat

  • Beskrivelse af forsøget
  • Assessorvurdering
  • Beskrivelse af organisationen bag forsøget
  • Tidsmæssig afgrænsning 
  • Geografisk afgrænsning 
  • Beskrivelse af involverede køretøjer
  • Plan for indsamling og håndtering af data
  • Plan for information til øvrige trafikanter

Mere information

Færdselsloven er pr. 1. juli 2017 ændret, således at der i Danmark kan gives tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer. 

Forsøgsordningen danner grundlag for muligheden for forskelligartede forsøg, der kan spænde fra test af førerstøttesystemer til kørsel med selvkørende køretøjer. 

Lovgivningen giver mulighed for tilladelse til forsøg op til og med SAE niveau 4. 

Definition af SAE niveauer (på engelsk)

Forsøgsordning løber i første omgang fra den 1. juli 2017 til den 1. juli 2022 

I forbindelse med overvejelse om at ansøge om tilladelse til forsøg, skal der gøres opmærksom på, at helt kortvarige fremvisninger af selvkørende motorkøretøjer hvor fremvisningen foregår på et afspærret område, hvor der ikke forekommer øvrig trafik, ikke kræver en tilladelse efter denne forsøgsordning. Et sådan arrangement vil dog som udgangspunkt forudsætte, at vejmyndigheden og politiet kan godkende fremvisningen.

Inden en ansøgning om tilladelse til et forsøg kan indsendes, skal forsøget være vurderet af en godkendt assesssor. Det er Færdselsstyrelsen​ der godkender assessorer. 

Andet

På nedenstående link kan der læses nærmere om forsøg med selvkørende motorkøretøjer og baggrunden herfor.

Lov om ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer).​​

Bo Ekman

Telefon: 72443165

Søren Madsen

Telefon: 72443641

Mads Hedegaard

Telefon: 72443121