Gå til hovedindhold

Få tilladelse til at flyve med droner tæt på eller over statsvej

Det kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, hvis der flyves nær eller over statsvej.

Start

Hav følgende parat

  • Navn og mobilnummer på dronefører
  • Nummer eller numre på eventuelle dronebeviser/dronecertifikater
  • Billedefil med kortudsnit hvor flyveområdet er indtegnet
  • Tidspunkt for flyvning (dato og klokkeslæt for start og slut)

Mere information

I byområde skal der indhentes tilladelse, hvis der er statsvej indenfor flyve- og  sikkerhedsområdet og i åbent land, hvis der flyves tættere end 150 m i horisontal afstand fra statsvej.

Bo Stilling Christiansen

Telefon: 7244 2003