Gå til hovedindhold

Servicevejvisning

Ansøg om servicevejvisning til kommercielle mål og til terminalmål. En servicevejvisning er skiltning som hjælper ikke-stedkendte trafikanter til at orientere sig.

Start

Hav følgende parat

  • Materiale relateret til ansøgningen. 
  • Eventuelt kortudsnit med placeringen af den ønskede servicevejvisning markeret. 

 

Hvad er servicevejvisning?

Kommerciel servicevejvisning er en betegnelse for en hvid-blå servicevejvisning, der mod betaling, kan etableres til alle typer virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter og almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner. På den kommercielle servicevejvisning kan der benyttes virksomhedsnavn, men logo må ikke anvendes.

Servicevejvisning er inddelt i servicevejvisning til kommercielle mål og til terminalmål.

Servicevejvisning til terminalmål er en trafikalt begrundet vejvisning, eksempelvis vejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter.

Julie Barnbæk Jensen

Telefon: 7244 2151