Gå til hovedindhold

Søg om tilladelse til at bygge eller etablere anlæg eller indretning af blivende art inden for vejbyggelinjen

Brug denne ansøgning hvis din ejendom ligger ud til en statsvej, så du sikrer dig, at projektet ikke er i strid med gældende vejbyggelinjer langs statsvejen.

Start

Hav følgende parat

Hvis du har ansøgt andre myndigheder i forbindelse med samme sag, kan du vedhæfte materialet, når du sender denne ansøgning.

Mere information

Brug formularen hvis du f.eks. skal

  • opføre nyt byggeri
  • lave en om- eller tilbygning
  • anbringe faste genstande
  • opføre en støjvold
  • anlægge p-pladser, interne veje eller udstillingsarealer

Trin for trin

  • Åbn ansøgningsskemaet og udfyld minimum de med rødt markerede felter
  • Tryk på ”send ansøgning” når du er færdig
  • Din ansøgning vedhæftes nu i det e-mail program du har, og sendes til Vejdirektoratet
  • Du får automatisk en kvitteringsmail fra Vejdirektoratet om at vi har modtaget ansøgningen

Julie Barnbæk Jensen

Telefon: 7244 2151