Gå til hovedindhold

Skema til supplerende oplysninger til Ankestyrelsen

Du kan bruge skemaet til at sende supplerende oplysninger til verserende sager i Ankestyrelsen og i de nævn, styrelsen betjener.

Start

Hav følgende parat

Hav de supplerende oplysninger samt Ankestyrelsens sagsnummer klar før du begynder udfyldelse af skema.

Følg derudover anvisningerne i skemaet.

Sådan udfylder du skemaet til supplerende oplysninger.

Hjælp til Skema til supplerende oplysninger til Ankestyrelsen

Ankestyrelsens hovednummer

Telefon: 33 41 12 00