Gå til hovedindhold

Ansøgning om fritagelse for varebilsvognmandskursus - 3 års erfaring

Du kan fritages fra kravet om at gennemføre varebilsvognmandskurset, hvis du kan dokumentere, at du de seneste 3 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Den afsluttende prøve til uddannelsen skal dog bestås.

Start

Hav følgende parat

Du skal logge ind med dit personlige NemID.

Du skal desuden have følgende parat, inden du starter med at udfylde blanketten:

  • CVR nummer på den/de virksomheder, hvor du har været ansat
  • Dokumentation for at du har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Denne dokumentation skal vedhæftes, når du udfylder blanketten.
    Dokumentationen kan f.eks. bestå af en erklæring fra arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, hvad du har beskæftiget dig med og i hvilken periode. Erklæringen finder du på varebilskrav.dk under ’Blanketter’.

Hvis du har været ansat flere steder i den treårige periode, skal du foruden oplysning om CVR nummer på hver enkelt virksomhed vedhæfte dokumentation for hver ansættelse.