Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til almindelig og speciel fjernbuskørsel

For at udfylde blanketten til ansøgning om rutetilladelse til almindelig eller speciel fjernbuskørsel skal du logge på med NemID medarbejdersignatur. Det er en forudsætning for at opnå tilladelse, at virksomheden har en gyldig fællesskabstilladelse.

Start

Hav følgende parat

Det anbefales, at du har følgende informationer og dokumenter ved hånden inden udfyldelse af ansøgningsskemaet:

  • Rutebeskrivelsen og oversigt over hvert enkelt på- og afstigningssted på ruten
  • Kort over ruten
  • Driftsperiode
  • Køreplan
  • Udspecificeret takstoversigt
  • Gældende forretningsbetingelser
  • Evt. hvilken personkreds der skal køres for
  • Evt. hvem der er indgået kontrakt/aftale med om kørslen

Mere information

Ansøgningen skal udfyldes af en medarbejder logget på med medarbejdersignatur.

Når du er logget ind, skal du angive en række oplysninger om den ansøgende virksomhed og om den rute du ønsker at betjene.

Tilladelse til fjernbuskørsel kan udstedes, hvis ruten forløber således, at der er mindst 75 km mellem den enkelte passagers på- og afstigning. De 75 km skal tilbagelægges i et naturligt og effektivt forløb ad rutens oplagte veje. Udføres fjernbuskørsel som almindelig rutekørsel, skal der udføres mindst én daglig returrejse 5 dage ugentligt på ruten i en periode af mindst 6 måneder.

Hvis kørslen er åben for alle, er der tale om almindelig fjernbuskørsel.

Hvis kørslen er for bestemte kategorier af passagerer, er der tale om speciel fjernbuskørsel.

Yderligere oplysninger om ansøgning om tilladelse til fjernbuskørsel finder du på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk