Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til almindelig og speciel rutekørsel i Danmark

For at udfylde denne blanket til ansøgning om almindelig og speciel rutekørsel i Danmark skal du logge på med en NemID medarbejdersignatur. Det er en forudsætning for at opnå tilladelse, at virksomheden har gyldige tilladelser til buskørsel.

Start

Ansøgningen skal udfyldes af en medarbejder logget på med medarbejdersignatur.

For at logge på skal du have en NemID medarbejdersignatur. Når du er logget ind, skal du angive en række oplysninger om den ansøgende virksomhed og om den rute du ønsker at betjene.

Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer med bus i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder.

Hvis kørslen er åben for alle, er der tale om almindelig rutekørsel.

Hvis kørslen er for bestemte kategorier af passagerer, er der tale om speciel rutekørsel.

 

Hav følgende parat

Det anbefales, at du har følgende informationer og dokumenter ved hånden inden udfyldelse af ansøgningsskemaet:

  • Rutebeskrivelsen med stoppesteder

  • Hvornår kørslen tænkes udført

  • Hvem der er indgået kantrakt/aftale med om kørslen

  • Evt. køreplan

  • Evt. taksttabel

Yderligere oplysninger om ansøgning om tilladelse til rutekørsel i Danmark finder du under Rutekørsel i Danmark.

 

Hvad er NemID medarbejdersignatur?

NemID medarbejdersignatur er en digital signatur. Den identificerer entydigt virksomhed og medarbejder og overflødiggør derfor en normal underskrift på et dokument.

Medarbejdere, ledere og ejere kan bruge en NemID medarbejdersignatur, når de henvender sig til det offentlige på virksomhedens vegne.

Når du logger ind med en NemID medarbejdersignatur, bliver du automatisk identificeret som ansat i virksomheden med virksomhedens navn og CVR-nr. og dit navn. Den måde at logge ind og identificere sig på kaldes Nemlog-In.

Din virksomhed har formodentlig allerede medarbejdere, der har en medarbejdersignatur. Hvis du ikke selv har en medarbejdersignatur og skal bruge en, skal du henvende sig til virksomhedens NemID administrator. Så kan vedkommende bestille en medarbejdersignatur til dig.

Du finder mere information om medarbejdersignatur her