Gå til hovedindhold

Ansøgning om varebilstilladelser (førstegangs ansøgning)

Blanketten skal benyttes til ansøgning om varebilstilladelser (førstegangs ansøgning). Transportlederen skal logge på med sin medarbejdersignatur for at udfylde ansøgningen.

Start

Før du begynder

Transportlederen skal logge ind med NemID medarbejdersignatur for udfylde ansøgningen. Hvis du er 100% tegningsberettiget i din virksomhed kan du også benytte dit personlige NemID, som så fungerer som privat NemID til erhverv. Du kan læse mere om NemID her.

Når du logger ind med et af ovenstående NemID, bliver du automatisk identificeret som ansat i virksomheden med virksomhedens navn og CVR-nr. samt dit eget navn.

Yderligere oplysning om ansøgning om tilladelse til godskørsel for fremmed regning finder du her.

Yderligere oplysning om overenskomstforhold finder du her.

Hav følgende parat

Ansøgningen skal udfyldes af transportlederen.
Du skal have følgende parat:

  • Kursusbevis
  • Ansættelseskontrakt mellem transportlederen og selskabet, forudsat transportlederen ikke er eneejer af selskabet.
  • Informationer vedr. overenskomstforhold, hvis du ansøger om mere end 1 tilladelse. Det omfatter oplysninger om eventuelt medlemskab af arbejdsgiverforening, kopi af eventuel lokalaftale eller oplysning om eventuel tegnet tiltrædelsesoverenskomst.
  • Hvis der ansøges om mere end én transportleder, er der behov for følgende oplysninger på de yderligere transportledere: navn, personnummer, telefonnummer og e-mail samt en udfyldt samtykkeerklæring og ansættelseskontrakt til vedhæftning og eventuelt oplysning om kursusudbyders navn og dato for afslutning af kursus/prøvedato.
  • En tilladelse har en gyldighed på 10 år. Hvis du allerede har tilladelse til godskørsel med lastbil, kan du vælge en kortere løbetid på dine varebilstilladelser, så du ved udløb kun skal søge om fornyelse én gang samlet for de to tilladelsestyper.